Showing the single result

  • Sale!
    Fundraising , Investors

    בקשת מענק מרשות החדשנות (המדען הראשי)

    שירות ייחודי של יצירת והגשת בקשת מענק לרשות החדשנות, מקצה לקצה. השירות כולל ניתוח אסטרטגי, כתיבת הבקשה בפועל, איתור מחקרי שוק ואת כל הנדרש כדי למקסם את סיכויי ההצלחה, ולחסוך משאבי כוח אדם לארגון.